HALOPERIDOL PRODES 2 MG/ML GOTAS ORALES SOLUCION 30 ML